BESP

1531 – طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس هنرنمایی شاره(سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق

در شیمی 1 آموختید که ساختارلوویس، الکترون‌های ظرفیت اتم‌های سازندۀ یک گونۀ شیمیایی را طوری نمایش …. هنر نمایی شاره (سیال)های مولکولی و یونی برای تولید برق.

1398) معینی … شاره ها که جامدهای یونی و جامدهای مولکولی باشه برای تولید انرژی برق از مجتمع های تولید …. توی جلسۀ قبل، جامدات فلزی، رنگ نماد زیبایی و تیتانیوم رو درس دادیم، با واکنش وانادیوم و روی.

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر