BESP

نفوذ در بحث کنترل جمعیت به بهانه سلامت مادران

از نگاه جمعیت‌شناختی، جمعیت در حال رشد و جوان، احتیاج بیشتری به کالا و خدمات … نقش زایمان و فرزندآوری، در سلامت جسمی و روحی بانوان و بررسی مسائل و … جمعیت، از همه ظرفیت های خود استفاده کند و با مدیریت مناسب این بحث و ….. اثر نفوذ فرهنگ غرب در ایران بود؛ چون کنترل جمعیت نتیجۀ تغییر سبک زندگی است.

از نگاه جمعیت‌شناختی، جمعیت در حال رشد و جوان، احتیاج بیشتری به کالا و خدمات دارد و … نشاط و سرزندگی خانواده‌ها، نقش زایمان و فرزندآوری، در سلامت جسمی و روحی بانوان و … به تبلیغ و ترویج سیاست جدید جمعیتی پرداخت، بلکه باید با ایجاد فضای بحث و …. با گسترش آموزش عالی، ارزشهای جدید اجتماعی در اقصی نقاط کشور نفوذ کرد.

با کلمه‌ها بازی می‌کنند و به کنترل جمعیت ادامه می‌دهند. … که دو دهه است بر این دفتر حاکم هستند تغییر نکنند، رویه مخرب وزارت بهداشت در بحث جمعیت تغییر نخواهد کرد. … مادر گاهی به این بهانه که باید روی پایان نامه ام کار کنم، به این جنایت دست می‌زند! …. به عقیده بنده موضوع جمعیت نمودی تام و تمام از نفوذ جریانی است.

درصد نرخ رشد جمعیت در نخستین سرشماری پس از انقلاب در سال 1365 به 3.91 رسید؛ …. تنظیم خانواده” به مواردی اشاره شد از جمله: “ارائه خدمات لازم برای مادرانی که ازدواج نکرده اند! … در همین سال ها بود که بهانه های بهداشت و سلامت خلق شدند تا جلوی رشد جمعیت را … از عملکرد شبکه بهداشت و سلامت کشور را در بحث تحدید نسل تعریف می کند که …

ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران و كودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم … بررسي علل مرگ و مير مادران باردار به دليل عوارض بارداري و زايمان در كميته‌هاي …

وی با تاکید بر اینکه باید نقش ماماها در حوزه سلامت مادران به ویژه بحث … طبیعی و افزایش جمعیت نیز تصریح کرد: افزایش جمعیت بحث دیگری است …

زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺰارﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﻳـﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت …. ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﺑﻪ ﻛﻨﺪي روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي. ﻃـﺮح. ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ. ،. ﻛﻪ …. ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻔﻮذ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم. دادن ﻛﺎر ﻳـﺎ …. ﻏﻴﺮﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﺔ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﺑﻪ. ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺸﻜﻼت … ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺤﺚ. ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.

1345 به میزان 2 /6 رسید. ….. که در همان ایام بحث تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در امریکا و غرب تعطیل شده …

ميدان و عرصه اصلي خدمات سلامت، جامعه مي‌باشد كه با توجه به اهميّت آن، بعنوان بهترين … از زايمان بي‌خطر يك نوزاد سالم تا مراقبت مادر در دوران بارداري و يا شناخت عوامل خطر …. در ابتدا پزشكي پيشگيري به كنترل بيماري ها، محدود ميشد ولي مفهوم كنوني پزشكي ….. خدمات بهداشتي در نظام سلامت در مناطق شهري با توجه به جمعيت هاي مشخص و …

در واقع این تحلیل اشتباه که علت اصلی حرکت جمعیت کشور به سوی … ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت)، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت.» … یعنی این استاد تمام جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، به این بهانه که تعداد … بهداشت هرچه در توان داشت در حیطه‌های مرتبط و غیرمرتبط با بحث سلامت …

ما با ثبت منحنی رشد کودکان، با ترویج تغذیه با شیر مادر، با … این در حالی است که وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند از پس کنترل …. متاسفانه آمریکایی‌ها نفوذ کمی بر روی اروپایی‌ها ندارند و از آنجایی که …. باید توجه کرد که اگر تعداد پزشک از نیازمان بیشتر شود، با یک جمعیت بیکار مواجه میشویم که متوقع هم هست.

عکس · می‌خواهید بخشی از جمعیت ایران را به دریا بریزیم؟ … جزئیات حضور نماینده اصلاح طلب در منزل حدادعادل به بهانه گفتگوی ملی … این شورا به مرور زمان روی اولویت‌های کشور و مسائل موجود در مملکت بحث می‌کند. …. بگیرند و کمک کنند تا کشور بر مدار توسعه و رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش برود.

وی ادامه داد: «صدها نفر از جدا شده‌ها به بهانه امنیت و تهدید رهبری سازمان بازداشت و … اخراج منافقین از خاک عراق با وجود حضور ۳۰ ساله این گروهک و نفوذ و …

وی ادامه داد: در این جلسه موضوع خطوط حومه‌ای و خطوط اکسپرس و نحوه اتصال آنها به مترو تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بررسی‌های مالی و …

چهار رکن اصلی شامل سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت، همواره در برگزاری … به عنوان «وکیل ملت» در جای خود می‌تواند محل بحث و گفت‌وگوی مستقلی باشد …

حزب کارگزاران که به حزب لیبرال و ‌اشرافی مشهور است دیروز بیانیه‌ای درباره شرکت … است، هزار و یک بهانه جورواجور ردیف می‌کنند؛ از دولت پنهان گرفته تا کمبود … جانبه و رشد و نمو احزاب با گرایش‌های متفاوت و آزادی مطبوعات و قدرت گرفتن صندوق های رأی … طی سال‌های گذشته سیستم قضایی کشور همواره بخشنامه‌های کاهش جمعیت کیفری و …

به ارواح خاک پدرم، این پولی که در می آوریم از شیر مادر حلال تر است. … برابر آمارهای وزارت بهداشت، حدود هشت هزارو 600نفر در لیست انتظار … بی تردید مراجعه به افراد زنده و بحث پیوند کلیه از غیرخویشاوند، باعث … تنها محدودیت ایجاد شده این است که تا مدتی قبل، دهنده زنده غیرفامیل می توانست بدون کنترل، گیرنده خودش …

آمریکا نمی‌تواند افزایش قیمت نفت ناشی از حمله پهپادی به آرامکو را کنترل کند ادامه خبر. آمریکا نمی‌تواند افزایش قیمت نفت ناشی از حمله پهپادی به …

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متأسفانه ویروس ناکارآمدی مسری … از سوی دیگر اکنون که دامنه قدرت و نفوذ در بدنه تصمیم‌ساز با همت آدم‌های …

و اینکه دلیل اقدام آیت الله سیستانی (دام ظله) در بستن درهای خود به روی … شود، تا به پندار خود جلو رشد فعالیت‌های مرجعیت را گرفته و از تأثیر آن بکاهند. …. یا دیگران به هر بهانه یا عنوانی بیرون از نیروهای رسمی نظامی در سراسر خاک …. پر بحث ترین … برنامه ریزی آمریکا در استفاده از هم پیمانان خود برای مقابله با نفوذ …

برادر صفار هرندی عزیز به میدان آمده و در برابر ده هزار کلمه نقد حقیر بر عملکرد … در ادامه همین بحث به “نظریه حتّی” و تاثیراتش در مسیر تکاملی انقلاب خواهیم رسید. ….. تلاش می‌کردند تا در رسانه ملی ایران نفوذ کنند و کار را به جایی برسانند که در اوج …. ۴۸۰ هزار نفر از جمعیت استان خراسان جنوبی زیرپوشش بیمه سلامت …

در تمام سال‌ها و دهه‌های اخیر، نویسندگان و منتقدان سینمایی به این فیلم مشهور … سینمای ایران هم هست که می‌تواند به‌عنوان مصداقی روشن، در پی‌گیری بحث، راه‌گشای ما باشد. … در طول فیلم می‌بینیم که مادر فریدون (زنده‌یاد ملیحه نصیری) که امکان … می‌شود، درگیری‌های خونین و فزاینده‌ای که این‌سال‌ها گاهی فقط به بهانه یک تصادف …

از آقای رئیس‌جمهور و جناب معاون اول باید پرسید به راستی امروز غم و غصه مردم چیست؟ … است، هزار و یک بهانه جورواجور ردیف می‌کنند؛ از دولت پنهان گرفته تا کمبود …. خانواده ای که پدر و مادر یا همسر و فرزندان دچار چالش های جدید می شوند و البته … آن چه کارشناسان درباره تاثیر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری اشاره …

بیست و چهار شهریور ماه سالگرد اعدام خائنی است که از قبل از انقلاب به … علیه رژیم پهلوی پرداخته و بعد از انقلاب در حلقه نزدیکان امام خمینی (ره) نفوذ کرد. … که باید در آن باشیم، بحث و گفتگو راجع به قصد براندازی حکومت و نه نظام ….. 5 قانون صبحانه خوردن برای کنترل وزن …. شباهت عجیب مادر با دخترش دردسرساز شد!

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر