BESP

غزل صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد. که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد. ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار. که پرده های شب تیره تار و مار آمد. به شهر چند نشینی شکسته …

صبا به شوق در ايوان شهريار آمد. که خيز و سر به در از دخمه کن بهار آمد. ز زلف زرکش خورشيد بند سيم سه … غزل بيار که بلبل به شاخسار آمد. برون خرام به گلگشت لاله زار …

که خيز و سر به در از دخمه کن بهار آمد صبا به شوق در ايوان شهريار آمد که … غزل بيار که بلبل به شاخسار آمد, بزن صبوحي و برگير زير خرقه سه تار.

شاعر: محمد حسین شهریار, شعر: صبا به شوق در ایوان شهریار آمد , دفتر: گزیده ای از شعار, صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر … غزل بیار که بلبل به شاخسار آمد

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد / که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد /به شهر چند نشینی شکسته دل برخیز که باغ و بیشه شمران شکوفه زار آمد.

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد. که خیز و سر به در از دخمه کن … غزل بیار که بلبل به شاخسار آمد. برون خرام به … از دور روزگار آمد. به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک.

tarh35069384569083045681136002. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد. که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد. ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار. که پرده های شب تیره …

عیدی عشّاق ************* صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در از دخمه کن … بهار آمد ز زلف زرکش خورشید … غزل بیار که بلبل … به شاخسار آمد. برون خرام و به …

ترانة غزل شهريار از آن شيواست كه حق صحبت ساز صبا نگهدارد …. غزل شهريار و ساز صبا سينة كبك و بال سبزقبا. شهريار پس از اتمام …. صبا به شوق در ايوان شهريار آمد.

قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه … خود برسان به شهریار ایکه درین محیط غم بی‌تو نفس ….. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در …

غزل شماره ۴۷ عیدی عشاق. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار که پرده های شب تیره تار و مار آمد

قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه …. به شعر شهریار آن به که اشک شوق بفشانند طربناکان …. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در …

عیدی عشاق: صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

یکی از این غزل ها یادگار صبح عید سال 1328 است که استاد صبا و استاد دوامی به منزل شهریار … صبا به شوق در ایوان شهریار آمد … به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک.

اﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺗﺎ 47 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ. … صبا به شوق در ایوان شهریار آمد … غزلی دیگر نیز از این شاعر یادآور عیدی غمگین است . غمی که …

قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه … خود برسان به شهریار ایکه درین محیط غم بی‌تو نفس …. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در از …

یکی از این غزل ها یادگار صبح عید سال 1328 است که استاد صبا و استاد دوامی به منزل شهریار … صبا به شوق در ایوان شهریار آمد … به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک.

نکند بی خبر از ما به در خانه پیشین****به سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد از دل آن زنگ کدورت زده … صبا به شوق در ایوان شهریار آمد****که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد

نیز تبحر داشته‌است. از جملهٔ غزل‌های ….. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه …. به شعر شهریار آن به که اشک شوق بفشانند طربناکان …. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در …

قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه … خود برسان به شهریار ایکه درین محیط غم بی‌تو نفس …. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در از …

شهریار : صبا به شوق در ایوان شهریار آمد. که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد. ز زلف زرکش خورشید بند … غزل بیار که بلبل به شاخسار آمد. برون خرام به گلگشت … برچسب‌ها: شهریار, شعر بهاری, بهترین شعرها, شعر فصل بهار · + پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | …

شهریار. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد ز زلف زرکش … غزل بیار که بلبل به شاخسار آمد … به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر