BESP

ساختار کلی بودجه اشکالاتی دارد

ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺳﺎﻝ. ۱۳۸۴ …. ٢ .۱. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﻛﻠﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻧﮕﺎﻫﻲ. ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ. ﺩﺭ. ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺳﺎﻝ. ۱۳۸۴. ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ …. ﺣﻜﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺍﻱ ﺍﺳﺖ.

رئیس مجلس اخیراً از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه کشور خبر داد. … در بودجه سال ۹۸ بود، مثلاً اینکه حجم دولت باید براساس سیاست‌های کلی، … به برخی از اشکالاتی که در بودجه وجود دارد و نیازمند اصلاح است، می‌اندازیم.

نظام بودجه ریزی کشور، متناسب با سیاستهای کلی نظام، …. آنها انواع متفاوت تشکیلات و اهداف مورد بررسی قرار داده است … عملکرد، به ویژه تأكیدی که در اسناد فرادستی کشور برمبنای عملکرد عملیاتی) فاصله زیادی دارد (نوبخت و عمومی در جهت تخصیص بهینه منابع مطرح شده اند ….. مبتنی بر نتایج این مطالعات، اشکالات و کاستی های.

وجود اشکالات ساختاری بودجه موجب شد تا رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به این … برنامه و بودجه چندی پیش از چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه کشور رونمایی … عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشور در شرایط خاصی قرار دارد و …

بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در شورای نگهبان آغاز شده است. … از جمله شامل “سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی گاز یا سازمان امور شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های کشور” می‌شود. … کدخدایی از اشکالات ساختاری بودجه سال ۹۸ سخن گفته است.

. های مختلفی دارد و دولت ها همواره به دنبال دقیق ترین و مناسب ترین نوع آن هستند تا از …. اهداف کلی و عینی است و فرآیندی است که از داده های مربوط به درخواست های قابل ….. وجود دارد. در اینجا مواردی از این گونه اشکالات، موانع و چالش ها.

مسیر دولت در اصلاح ساختار بودجه شفاف نیست/ ۵ اشکال اساسی در نظام … ناکارامدی و غیر شفاف بودن از جمله اشکالات ساختاری نظام بودجه‌ریزی در ایران است. … در نگاه کلی با افزایش بهره‌وری در نظام بودجه ریزی هزینه‌های جاری کاهش خواهد …. عراقچی: بعد از دریافت ۱۵ میلیارد دلار، ایران آمادگی گفت‌وگو با کشورهای ۱+۴ را دارد …

تمرکز منابع مالی در دستگاه‌های محدود ملی و محلی و کاهش سهم اعتبارات استانی در …

بودجه (از بوجه فرانسوی: کیف پول)، برنامه‌ریزی مالی و یک فهرست از تمام هزینه‌های برنامه‌ریزی شده و درآمد است. … ارائه پیش‌بینی درآمدها و هزینه یعنی ساخت یک مدل می‌شود.

یکی از این ایرادات اساسی که در لوایح بودجه وجود دارد، قانونگذاری‌های … اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفا ردیفی تحت عنوان کلی «شرکت‌های …. انتقاداتی است که در زمینه‌ اشکالات ساختاری بودجه کشور وارد می‌باشد.

وی گفت: تبعاً لایحه بودجه هر سال اشکالاتی متعارف دارد که اینگونه … با برنامه ششم و سیاست‌های کلی دارد و اشکالاتی مانند اصل ۱۵ که مربوط به … وی درباره اینکه آیا با اصلاح ساختار بودجه، مصوبات مجلس به لایحه بودجه ۹۸ ملحق می‌شود …

بودجه مبناي عمليات اجرايي دولت است ، زيرا دولت مي بايست تمام فعاليتهاي مالي خود ، اعم … “نظرات كلي ديوان محاسبات كشور”به تحليل وضعيت نظامهاي بودجه اي ، نظام مالي و. … بودجه اي كشور ، طي اين سالها تغييري در راستاي اصلاح و رفع نواقص و اشكالات … در عمل اعتقادي به برنامه ندارند،از ديد ايشان بودجه همان معناي ابتدايي خود را دارد ، همان …

لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی است که با وجود مشکلات ساختاری و … حال را شکسته و چشم به آینده دارد؛ اما در مقابل، حقیقت دیگری خودنمایی می کند و آن ….. و نیز قوانین بودجه سنواتی)، بند ۳۲ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند …. قانون که یکی از مهم ترین منابع نظام بودجه ای کشور محسوب می شود، اشکالات و ابهامات.

ساختار بودجه کشور از دو بخش عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته ….. دولت اجازه دارد تا سرمایه بانک های ملی ، سپه و کشاورزی را تا سقف.

دكتر فرشاد مؤمني در ارتباط با بحث اصلاح ساختار بودجه ريزي چنين عنوان …. البته در سطوحي اين امر نيز وجود دارد چرا كه حكومت ،آگاه يا نا خودآگاه، … پس به طور كلي چه در مقياس بانك، چه دولت و چه بنگاه وخانوار، مي تواند … ولي آنچه در واقع بر فراز آن 10 مشكل ساختاري به چشم مي آيد اين است كه تمام آن اشكالات ساختاري ريشه …

منتقدان، گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه را فاقد … اصلاحات دولت در ساختار بودجه خواند و گفت: یکی از اشکالات این برنامه ها …

در ﻟﻮاﯾﺢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ در ﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ …. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ: واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف از اﻫﺪاف دوﻟﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن …. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﮑﺎﻻت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ. اﺳﺖ. …. اﺳﺖ، ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

کدخدایی: لایحه بودجه سال ۹۸ در هشت بند ایراد شرعی و قانونی دارد … اما به عنوان نمونه مغایرت‌هایی با برنامه ششم و سیاست‌های کلی دارد و اشکالاتی مانند اصل … سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا با اصلاح ساختار بودجه، مصوبات مجلس …

بطور كلي بودجه‌ريزي عملياتي عوامل صرفه‌جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي … این مقاله تلاش دارد بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کارآمد ….. ساختار بودجه اکنون به گونه ای است که به راحتی هزینه ساز است، یعنی منابع …… اشكالات احتمالي در مورد بعضي از دستگاه‌ها و موفقيت‌هاي به دست آمده در مورد برخي …

پس از آن که مقام رهبری در آذرماه سال گذشته دستور اصلاح ساختار بودجه را دادند، سازمان … پس از گذشت ۴ ماه تغییرات کلی بودجه 98 در ۴ محور اصلاح شد که براساس آن … شوک‌های ارزی که با افزایش قابل‌توجه ارزش دارایی‌ها مواجه می‌شویم کارکرد دارد. … که «لازم است اشکالات هم گفته شود تا سیاستمداران بدانند که معجزه نمی‌کنند!

در شرایطی که کمتر از 50 روز به اتمام مهلت اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و … اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفا ردیفی تحت عنوان کلی «شرکت‌های دولتی، … اینکه مانع شفافیت است، با نص صریح قانون اساسی منافات دارد. ….. ساختار بودجه اشکالات اساسی داره اولین کاری هم که باید کرد واگذاری ۶۱۰ …

یکی از این اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب … هشدار نسبت به اصلاح این قبیل اشکالات ساختاری ترجیع بند کلام …. های میلیاردی، تلاش دارد به منابعی همچون صندوق توسعه ملی دست اندازی کند؟

ساختار کلی بودجه آموزش‌وپرورش مشکل دارد … این نشان می‌دهد ساختار کلی بودجه اشکالاتی دارد که باید در بودجه سال ۹۹ این مسئله مورد توجه قرار بگیرد …

در این راستا تحقیق حاضر قصد دارد رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود …. در هر حال، نتيجه كلي اين بوده كه استفاده از بودجه ريزي عملياتي باعث افزايش ….. در امر بودجه ريزی و تعدادی از اساتید صاحب نظر قرار گرفت تا اشكالات موجود اصلاح گردد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیام رد بودجه به مردم داخلی و دشمنان خارجی و … به این معنی نیست که رأی به کلیات به معنای صرف‌نظر از اشکالات لایحه بودجه است. … هشدار داد: تأخیر در رفت و برگشت لایحه بودجه از مجلس به دولت چه تأثیری دارد؟ … مقام معظم رهبری به موضوع اصلاح ساختار بودجه و نظام مالی را به شورای مالی …

اشکالاتی به عملکرد بودجه ۹۶ وجود دارد …. بهادار یا ابزار مالی در ساختار بودجه یک استقراض کاملاً مشهود و مشخص در اقتصاد کشور است. …. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: …

ساختار بودجه نیز دچار نواقصی است که باید اصلاح شود. … بودجه سال آینده با برنامه ششم و سیاست‌های کلی مغایرت‌هایی دارد و بودجه شرکت‌های دولتی … که تا کنون داشتیم با شماری از اشکالات مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس مواجه شدیم و …

… به عنوان نمونه مغایرت هایی با برنامه ششم و سیاست های کلی دارد و اشکالاتی مانند … سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا با اصلاح ساختار بودجه، …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر