BESP

رخشان بنى‌اعتماد و جهانگیر کوثری «جان دار» را کلید زدند

فيلم سينمايى «جان دار» با حضور رخشان بنى‌اعتماد و جهانگير كوثرى در تهران كليد خورد.

رخشان بنى‌اعتماد و جهانگیر کوثری «جان دار» را کلید زدند … و آماده شدن لوکیشن‌ها، فیلم سینمایى «جان دار» به کارگردانى حسین امیرى دومارى و پدرام امیرى و تهیه‌کنندگى …

فیلم سینمایی «جان دار» با حضور رخشان بنی اعتماد و جهانگیر کوثری در تهران کلید خورد.

فیلم سینمایی «جان‌دار» با حضور رخشان بنی‌اعتماد و جهانگیر کوثری در تهران کلید خورد.

سینماپرس: فیلم سینمایی «جان دار» با حضور رخشان بنی اعتماد و جهانگیر کوثری در تهران کلید خورد.

معرفی فیلم و اخبار مرتبط جان دار به کارگردانی حسین امیری دومادری و پدرام … سینمایی «جان دار» با حضور رخشان بنی اعتماد و جهانگیر کوثری در تهران کلید خورد.

معرفی فیلم جان دار به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری. … سکوت خبری نبرده است و کلید خوردن اثر با حضور رخشان بنی‌اعتماد و جهانگیر کوثری چشم‌ها …

خط تولید اسنک مغز دار … ایسکا نیوز «جان دار» با حضور زوج سینمایی کلید خورد; فیلم نت رخشان بنى اعتماد و جهانگیر کوثری «جان دار» را کلید زدند …

به گزارش مهر، رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی میرتهماسب کارگردانان فیلم «توران خانم» گزارشی … سینما به خانه‌ها راه پیدا کرد و نمایش‌های گروهی در مکان‌های مختلف، شکلی جدید از سینما را رقم زد. … «چراغ خاموش» اواخر تابستان کلید می‌خورد …. سینماپرس: فیلم سینمایی «جان دار» با حضور رخشان بنی اعتماد و جهانگیر کوثری در تهران کلید خورد.

به گزارش سینماسینما، رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی میرتهماسب کارگردانان فیلم «توران … راه پیدا کرد و نمایش‌های گروهی در مکان‌های مختلف، شکلی جدید از سینما را رقم زد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر