BESP

رباعی تا راه قلندری نپویی نشود

تا راه قلندری نپویی نشود … سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان … آقای امین این رباعی با آثار پیشین خیام ناسازگاری ندارد بلکه آنچه در نگاه شما اندیشه های کامروایی …

رخساره بخون دل نشویی نشود.

رباعی شمارهٔ ۷۲. تا راه قلندری نپویی نشود. رخساره بخون دل نشویی نشود. سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان. آزاد به ترک خود نگویی نشود …

“تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود”. ― Omar Khayyám, رباعيات خيام. Read more …

رباعی هفتادم : تا راه قلندری نپویی نشود رخساره به خون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد بترک خود نگویی نشود به باید از ترک جدا نوشته شود .

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری : * تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود * حکیم عمر …

گوهر : خیام : رباعیات : رباعی شمارهٔ ۷۲ : تا راه قلندری نپویی نشود.

این اثر برگرفته از شعر خیام است که می فرماید: تا راه قلندری نپویی نشود. رخساره بخون دل نشویی نشود. سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان. آزاد به ترک خود نگویی …

خیام | تا راه قلندری نپویی نشود.

. تعداد دفعات مشاهده: 103. ارسال.

تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود.

تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود.

غزلیات حافظ ، رباعیات خیام ، سخنان بزرگان و … … تا راه قلندری نپویی نشود. رخساره بخون دل نشویی نشود. سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان.

تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود. … رباعی های محتشم کاشانی.

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری : * تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی …

تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود.

شصت برگ : رباعی شمارهٔ 72 بخش رباعی ها از دیوان خیام. … رباعی شمارهٔ 72. 1. تا راه قلندری نپویی نشود. 2. رخساره بخون دل نشویی نشود. 3. سودا چه پزی تا که چو …

رباعی شمارهٔ ۷۱ تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد گر چشمه … تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود

didbin (@did_bin) on Instagram: “تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو …

رباعی شماره 72. تا راه قلندری نپویی نشود. رخساره به خون دل نشویی نشود. سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان. آزاد به ترک خود نگویی نشود.

تا راه قلندری نپویی نشود … رباعی نه ماه پیش ۱ بازدید. بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی · رباعی نه ماه پیش ۱ بازدید. برخيز ز خواب تا شرابي بخوريم · رباعی نه ماه پیش ۱ …

تا راه قلندری نپویی نشود ………. رخساره به خون دل نشویی نشود سودا چه پزی که تا چو … رباعی زیر آخرین شعری است که خیام پیش از مرگش سروده است:

يک کوزه شراب تا بهم نوش کنيم. زان پيش که کوزه ها کنند … تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست. اکنون که گل سعادتت ….. تا راه قلندري نپويي نشود. رخساره بخون دل نشويي …

رباعیات خیام … یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم, زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما ….. تا راه قلندری نپویی نشود, رخساره بخون دل نشویی نشود.

از مفاخر ایران: ریاضی‌دان، منجم، فیلسوف و رباعی‌سرای شهیر. اشعار برگزیده. تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا …

رباعیات خیام برخیز و بیا بتا برای … یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما *** …. تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود

رباعیات خیام. رباعی شمارهٔ ۱ برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که …. تا راه قلندری نپویی نشود

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر