BESP

تحقیق ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او

تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) دسته: زبان و ادبیات فارسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد …

دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 44 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 83. تحقیق جامع در مورد (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی آرایه های ادبی، کاربرد و نقش آن در دیوان ناصر … مفاهیمعقلانی در کلام ناصرخسرو با هنرمندی او در بهره گیری از تشبیه و استعاره و …

سلام محقق گرامی. کمک خواستید از طریق ارتباط با ما پیام بدید. بخشی از اطلاعات محصول جستجو شده: کد فایل: 51284. تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او).

توضیحات:تحقیق ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او، در قالب فایل Word و در حجم 80 صفحه.بخشی از متن:ناصرخسرو از ابتدای جوانی به تحصیل علوم متداول زمان …

توضیحات: فایل word تحقیق ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او، در قالب فایل Word و در حجم 80 صفحه. بخشی از متن: ناصرخسرو از ابتدای جوانی …

در این پژوهش شواهد تأکید بلاغی در قصاید ناصرخسرو در دو موضوع شگردهای علم معانی و بدیع … برپایة نتایج می‌توان گفت خردگرایی شاعر به توجه بسیار او به آرایه‌هایی مانند … همایی ملاک برتری سخن ادبی را آراستگی آن به زیور فصاحت و بلاغت و سایر …… آراستن کلام خود نیست به همین سبب صنایع بدیعی در سخنش معتدل و نامحسوس …

یکی از بهترین فایل ها با عنوان تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل …

موضوع: هنر و علوم انسانی > ادبیات فارسی … در بررسی شخصیت ناصر خسرو به جنبه های شاعری او چندان توجهی نشده است. این مسأله ناشی از … توجه به جنبه های زیباشناختی شعر ناصر خسرو انگیزه ی اصلی نگارش این پایان نامه بوده است. … صنایع ادبی |.

تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) دسته بدی فایل :زبان و ادبيات فارسي کلمات کلیدی فایل: ناصر خسرو, علم بدیع, صنایع ادبی فهرست مطالبفصل اول: …

هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. دسته بدی فایل …

تحقیق ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او، در قالب فایل Word و در حجم 80 صفحه. بخشی از متن: ناصرخسرو از ابتدای جوانی به تحصیل علوم …

فایل ورد (word) تحقیق ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

در این پژوهش با بهره گیری از روش … شده با اعالم جغرافیایو در شیر ناصر خسرو و خاقانو. گرد … ادبیات ایران زمین از آغازین …. در دیوان شاعران عرب هم استفاده گونراگون از اعرالم جغرافیرایو در مضرمون … ناصرخسرو صنایع … مشیه در شیر او مجرد و ذهنو است.

481 ﻫ .ﻕ.) برای به کارگیری تصاویر در محور عمودی قصیده هنجارشکنانه است؛ طرح هایی که او از ساختمان قصیده ارائه کرده …

ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﯾﺎﻧﯽ/ داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ، داﻧﺸـﮑﺪة ادﺑﯿـﺎت، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻤـﺎﯾﺶ. ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو. … ﺻﻨﺎﯾﻊ. دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي). دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ. راد (اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ). دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ ﺻﯿﺎﻣﯿﺎن …. ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو. و. يﻣﺮور. ﺑﺮ. يآرا. ﺻـﺎﺣﺐ. ﻧﻈـﺮان. در. ﺧﺼـﻮص. ﺑﻌـﺪ. ﯽﻓﻠﺴﻔ. اﺷﻌﺎر. او …… ﺳﺎدﺳﺎ: أﻧﻤﺎط ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﺎﻟﻠﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﯾﻨﯿﮥ. ﻣﻘﺪﻣﮥ.

کلید واژه ها: استعارهاستعاره مفهومی یا شناختینگاشتقصاید ناصرخسرو … استعاره هایی که وی به کار می برد همه در قلمرو نظام عقیدتی و دینی او می گنجند و شاعر … چندان از شگردهای ادبی سود نمی جویند، این پژوهش بر آن است با بررسی پنجاه صفحه از دیوان …

در سرتاسر دیوان ناصر خسرو مسایلی از قبیل بیان مسایل مذهبی و. بی. اعتباری … پژوهش در رابطه با حبسیات )یمگان. نامه. های( ناصر … صنایع صورخیال کاربرد بیشتری دارد ولی انواع مختلف تشبیه در اشعار او فراوان نیست و اکثر. تشبیهات او از …. امّا مسعود سعد نسبت به ناصرخسرو از صنایع ادبی بیشتری سود برده است. یک تسلیت.

ﻧﻤﺎدﻫـﺎي ﺑـﻪ. ﻛﺎر. رﻓﺘﻪ در دﻳﻮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو، از ﻧـﻮع ﻧﻤﺎدﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه آن. ﻫـﺎ ﻃﺒﻴﻌـﺖ …. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﮔﺮ. ﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن درﺑﺎره ﻧﻤﺎد در ادﺑﻴﺎت ﻛﻼﺳـﻴﻚ. ﺑـﻪ. وﻳـﮋه. ادﺑﻴـﺎت ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ. ،. ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﻫـﺎ و. ﻛﺘﺎب.

این شگرد ادبی با استفاده از گنجایش های ویژة زبانی صورت می گیرد. … در این پژوهش شواهد تأکید بلاغی در قصاید ناصرخسرو در دو موضوع شگردهای علم معانی و … برپایة نتایج می توان گفت خردگرایی شاعر به توجه بسیار او به آرایه هایی مانند استدلال و …

بخش عظیم ادبیات فارسی را در سدهٔ ششم هجری، قصیده تشکیل می‌دهد. …. ه) سعدی، و به‌تَبَعِ او، سیف فَرغانی، قصیده را بیشتر در استخدام طرح مسائل اخلاقی و اجتماعی درآوردند. … فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلد اوّل (صنایع لفظیِ بدیع و اقسام شعر فارسی)، …

زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ادﺑﻴﺎت. ). 29/. از ﻧﻈﺮ او، … ﭼﻴﺰي ﻋﺎرﻳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮذ ﻛﻲ اﻧﺪر او ﭼﻴﺰي ﺑﻮذ ﻧﺎﻣﻲ را … ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﺳﺖ . در زﻣﻴﻨﺔ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ درﺑﺎر. ة. اﺳﺘﻌﺎره در دﻳﻮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو،.

با توجه به نقش امیر خسرو و اشعار او در گسترش ادبیات فارسی، بررسی آثارش … اما دیوان امیرخسرو دهلوی توسط اینان نیز به طور کامل و جدی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است …. صنایع بدیعی مورد استفاده در این نوع از غزلیات شامل «کنایه»، «جناس تام»، …. امیرخسرو نوع جدید غزل را بر اساس سنّت استادان قبلی (خاقانی، سعدی و.

توضیحات:تحقیق ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او، در قالب فایل Word و در حجم 80 صفحه.بخشی از متن:ناصرخسرو از ابتدای جوانی به تحصیل علوم متداول زمان …

صور خیال و آرایه های ادبی در سروده های حکیم سنایی … نویسنده: پوهاند دوکتور عبدالقیوم قویم استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل و رئیس کمیتۀ علمی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی … تا نباشد مرکب تحقیق در میدان ظن (۵ ص ۴۷۹) …. او در قصاید ، غزلیات ومثنویهای عرفانی خود ، ابر ، باد ، آب ، خاک ، آتش …

ادﺑﻴﺎت ﻛﻬﻦ. » (ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﻲ،. 1395. «)،. ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ در اﺷﻌﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو. » … ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از دﻳﺪﮔﺎه ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. » …. اوﻳﻨﺪ؛ ﻏﻴﺮ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﻤﻮل در ﺷﻌﺮ او ﻣﻲ.

موضوع اصلی در این تحقیق، بررسی تأثیر پذیری قصاید ناصر خسرو از نهج البلاغه است. … تعصب آلود او را، اثری حکیمانه و ماندگار کرده است و اثبات این نکته که، تأثیر پذیری های … ادبی از نهج البلاغه، در اشعار ناصرخسرو وجود دارد، در بخش بحث و بررسی ….. شکل تلمیح یا تضمین، یا اقتباس، یا اشاره، یا ترجمه و دیگر انواع صنایع …

حکیم ابومعین ناصر بن خسرو حارث قبادیانی بلخی در اواخر قرن چهارم هجری. … رو می توان او را نقطه مقابل شاعران دربار غزنویان و سلجوقی دانست، البته دیوان او … هر شعری در پی صنایع بدیعی و سلامت کلام هستند موقعیت چندانی به دست نیاورد … بطور مشروح زندگی نامه او را از کتابهای ادبی و تاریخ بیان کنم و آثار نثر و شعر او را بر شمارم.

در اين پژوهش مسائل اجتماعی در ديوان ناصرخسرو مورد بررسی قرار گرفته است. واژه … ادبيات فارسی به دو دليل است: نخست آنکه او شعر را در خدمت دين خود و تبليغ.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر