BESP

انجام پروژه SPSS یبیبییی

انجام تحلیل های آماری پیشرفته با به روز ترین متد و منطبق با اصول تالیف مقالات علمی بین المللی … تدوین می شود. معمولا پروژه ها در کمتر از سه روز تحویل داده می شود.

انجام خدمات تحلیل آماری در تهران با استفاده از نرم افزارهای آماری spss ، eviews ، smart pls ، Amos ، Minitab ، Lisrel ، Expert Choice با 20 درصد تخفیف.

انجام پروژه spss ، تحلیل آماری ، پروژه های spss ، انجام پروژه اس پی اس اس ، تحلیل spss ، پروژه تحلیل آماری ، انجام پروژه AMOS و Lisrel ، انجام پروژه آماری.

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر