BESP

آدنوكارسينوم معده

هدف: آدنوکارسینوم به عنوان شایع‌ترین سرطان معده در ایران ابتلا و مرگ و میر نسبتاً بالایی دارد. با توجه به ارزش و دقت بقای خالص به عنوان یک شاخص کاربردی هدف از …

سرطان معده (به انگلیسی: gastric cancer) به زمانی گفته می‌شود که سلول‌های … نشانه‌های اولیهٔ این بیماری شامل مواردی از قبیل: سوزش معده، درد ناحیه بالای شکم، تهوع و …

روده ای (GIST) و لیومیوسارکوم می باشند. ٪۳۰ كانسرها در …

متاستاز پوست در سرطان معده بسیار نادر است و معمولاً بعد از تشخیص اولیه اتفاق می‌افتد. گزارش مورد آقای 65 ساله‌ای با تشخیص آدنوکارسینوم معده بود. در حین درمان …

مقدمه و هدف: سرطان معده، دومین سرطان شایع و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان‌ها در سراسر دنیا شناخته شده است و در ایران آدنوکارسینوم معده کشنده‌ترین نوع سرطان معده …

زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه، دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻳﻊ و دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ. از ﺳﺮﻃﺎن. ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ. و. در اﻳﺮان آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﻣﻌﺪه. ﻛ. ﺸﻨﺪه. ﺗﺮﻳﻦ. ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه اﺳﺖ و …

سابقه وهدف : کارسینوم معده یکی ازفراوان ترین وبدخیم ترین سرطانهابوده وتشخیص زودرس بیماری درشیوه درمان ومیزان بقای بیماران بسیار مؤثر است . درسالهای اخیر …

زمینه و هدف : آدنوکارسینوم شایع ترین نوع سرطان معده است که طول عمر افراد مبتلا به آن کوتاه تر از سایر انواع سرطان معده می باشد. در این مطالعه بقای بیماران مبتلا …

خوشبختانه بر خلاف تصور بسیاری از افراد، سرطان معده به رغم خطرناک بودن، در صورت تشخیص زودهنگام درمان می‌شود. اگر در مراحل اولیه بیماری، زخم …

سایر انواع سرطان معده ناشایع هستند و در این جا فقط به طور مختصر به آنها اشاره می شود: 1. آدنوكارسینوم: آدنوکارسینوم معده معمولاً در سلولهای پوشاننده …

مقدمه و هدف : آدنوکارسینوم معده یکی از بدخیمی های شایع می باشد و بر اساس آمارهای موجود شیوع آن در ایران پس از سرطان مری در درجه دوم قرار دارد. با توجه به شیوع و شدت این …

. روده. اي. %) 1(.

فضلی بهمن، حسینی وحید، حسینی خواه زهرا، عجمی ابولقاسم، رفیعی علیرضا، جان بابایی قاسم و همکاران.. بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن Fas/CD۹۵ و آدنوکارسینوم معده …

درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﻣﻌﺪه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﻓﻮت ﻛﺮد. ه و ﻧﻴﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﻣﺎه. زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﻘﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران. 44. درﺻﺪ و ﺑﻘﺎي ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 19. درﺻﺪ و. 11.

اهداف: آدنوکارسینوم معده از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در دنیا می باشد که عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند. نقش عفونت هلیکوباکترپیلوری بهطور جدی مطرح …

معده عضو توخالی، عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا … آدنوکارسینوم شایع ترین نوع سرطان معده بوده و می تواند در هر قسمتی از معده …

گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

آدنوکارسینوم معده یکی از علل مرگ ناشی از سرطان در قرن بیستم است.به ندرت، برخی بیماران با تظاهرات بالینی خارج شکمی مراجعه می کنند. ما در این مقاله، دو مورد را با …

بررسی درصد فراوانی بیان نشانگر 34 CD در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیک وپاتولوژیک Study of the Correlation of Cd34 …

«سرطان معده» در نتیجه رشد غیرعادی سلول‌های جداری معده و ایجاد توده‌ای بدخیم بروز می‌کند. بیش از 90درصد تومورهای عامل سرطان معده آدنوکارسینوم …

یافته ها: يافته ها نشان داد که شیوع سرطان معده در افراد با گر وه خونی A بیشتر است. این مطالعه …. ارتباط دارد بطوری که شیوع بیشتر آدنوکارسینوم معده در. گروه خونی …

ارتباط فلزات سنگین با برخی از سرطان ها اثبات شده است. در این مطالعه سطح سرمی 4 فلز سنگین شامل سرب، روی، مس و کادمیوم در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده با …

شش ماه بعد، بیمار با استفراغ مکرّر و درد سردل مراجعه کرد که در آندوسکوپی فوقانی انجام‌شده، توده در معده رؤیت شد و در آسیب‌شناسی مطابق با آدنوکارسینوم معده بود.

سرطان معده بسته به بافتی که تومور از آن ناشی شده، در دسته های مختلفی طبقه بندی می شود. شایع ترین نوع سرطان معده آدنوکارسینوم (adenocarcinoma) است که در …

صحت تشخیص سیتولوژی مایع لاواژ شکمی در شناسایی تهاجم صفاقی در بیماران با آدنوکارسینوم معده. ابوالقاسمی فخری و همکاران /۸. مقاله پژوهشی. صحت تشخیص …

در این بررسی موردی خانم 38 ساله مبتلا به آدنوکارسینوم معده بستری شده در بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی‌های آزمایشگاهی، اظهارنظر پزشکان معالج در مورد …

تشخیص و مرحله بندی سرطان. معده. )آدنوکارسینوم(. ▫. آندوسکوپی. تشخیصی و. بیوپسی. برای. بیمارانی که دارای. عالئم. نشان. دهنده. سرطان. معده. هستند،. توصیه می شود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر