BESP

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند …

از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشن های زمستانی ات کنند پوشانده اند «صبح» تو را «ابرهای تار» تنها به این بهانه که بارانی ات کنند یوسف! به این رها شدن از چاه …

یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیست از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند. با تشکر از …

این همون آب نطلبیدس که بدجوری مراده دلته!!! (البته این مثال … مراد نیست. گاهی بهانه ای ست که قربانی ات کنند … آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / گاهی بهانه ایست که.

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. ab talab nakarde hamishe morad nist. گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند.

یک نقطه بیش فرق “رحیم” و “رجیم” نیست. از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه است که قربانی‌ات کنند. فاضل نظری.

آب طلب نكرده همیشه مراد نیست … بهانه. از باغ می‌برند چراغانی‌ات كنند. تا كاج جشنهای زمستانی‌ات كنند … گاهی بهانه‌ای است كه قربانی‌ات كنند. ***.

يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست. از نقطه اي بترس که شيطاني ات کنند. آب طلب نکرده هميشه مراد نيست. گاهي بهانه ايست که قرباني ات کنند. فاضل نظری.

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست. از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند. همانطور که ملاحظه …

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ای است که قربانی‌ات کنند. + نوشته شده در …

«آب طلب نكرده هميشه مراد نيست»، مصرعي از آخرين بيت شعر «شاخه گلي … تنها به اين بهانه كه باراني‌ات كنند … گاهي بهانه‌اي است كه قرباني‌ات كنند

از باغ مي ‌برند چراغاني ‌ات کنند تا کاج جشن هاي زمستاني ‌ات کنند پوشانده ‌اند صبح تو را ابرهاي … آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ‌ای است که قربانی ‌ات کنند.

یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست. از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند. کد خبرنگار : 19.

غربت آن است، که یاران ببرندت از یاد!؛

شايد به خاك مرده اي ارزاني ات كنند يك نقطه بيش فرق رحيم و رجيم نيست از نقطه اي بترس كه شيطاني ات كند آب طلب نكرده هميشه مراد نيست گاهي بهانه ايست كه قرباني ات …

آب نطلبیده گرفتن همیشه مراد نیست! گاهی آب می دهند تا …. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند طرح بسیار خوبی بود …

4 months ago. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند. … آبِ طلبْ‌نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند… #فاضل_نظری …

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه‌ای‌ست که قربانی‌ات کنند. ****.

یك نقطه بیش فرق «رحیم» و «رجیم» نیست از نقطه ای بترس كه شیطانی ات كنند. آب طلب نكرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ای است كه قربانی ات كنند.

یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند …

یک نقطه بیش فرق “رحیم” و “رجیم” نیست از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه است که قربانی‌ات کنند “فاضل نظری”.

دانلود آهنگ قدیمی پرواز همای آب طلب نکرده بشنوید و لذت ببرید در … آب طلب نکرده همیشه مُراد نیست!…♯♫♪. گاهی بهانه ایست؛ که قربانـی ات کنند…

… بترس که شیطانی ات کنند… آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند … طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند … میشنوی اعتصاب غذا کرده اند در اوین . درک نمیکنی یعنی چه . میگذری . از داستان جعفری و گوجه و …

یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیست. از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند. ای گل گمان مبر به …

شاید به خاک مرده‌ای ارزانیت کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه‌ای بترس که شیطانی ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ایست که قربانی …

یک نقطه بیش فـرق رحیم و رجیم نیست از نقطـــه ای بتـرس که شیطانی ات کنند آب طلب نکرده همیشـــه مــــــراد نیست گاهــی بــهانه ایست که قربانی ات کنند

خدا. … تا کاج جشن های زمستانی ات کنند پوشانده اند «صبح» تو را … مراد نیست گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر